Sälja faktura

Att sälja företagets fakturor är ett enkelt och effektivt sätt att öka företagets likviditet. Företag som väljer att sälja sina fakturor får ofta pengar redan inom 24 timmar. Detta istället för att vänta på pengarna i kanske 20-60 dagar som är den normala kredittiden en företagare ger sina kunder.

Det är inte ovanligt att företag ibland hamnar i den situationen då de måste göra om sina kundfordringar till kapital, det kan vara att företagets verksamhet är väldigt säsongsbetonad, företaget expanderar eller hamnat i en situation där de är i akut behov av likvida medel.

I sådana fall kan det vara ett bra alternativ att sälja fakturorna och istället fokusera på sin kärnverksamhet. Man kan välja mellan att sälja alla sina obetalda fakturor eller bara enstaka.

Andra fördelar med att sälja sina fakturor är att företaget man säljer till tar över kreditrisken som fakturan innebär. Om det skulle bli aktuellt med indrivning av pengar och inkassobolag måste anlitas så tar företaget som köpt fakturan hand om detta. Indrivning av obetalda fordringar kan vara tidsödande och innebära en stor kostnad för ett företag.

Priset för att sälja en faktura skiljer sig från företag till företag, det vanliga är ett fast pris och en procentsats på fakturan. Procentsatsen brukar variera men brukar vara någonstans mellan 3 till 6 procent (%), skillnaderna i pris beror främst på hur företaget ser ut, vilken kunden är på fordringen, belopp och vilken typ av avtal man man får hos bolaget som tänker överta fakturan.

Fördelar med att sälja faktura

Minskad kreditrisk
Ökad likviditet
Pengarna på företagskontot, ofta samma dag
Möjlighet att välja att sälja enstaka eller flera fakturor

Hur fungerar det när man säljer fakturor?

Först kontaktar man ett företag som köper fakturor. Företaget gör därefter i regel en kreditupplysning på din kund och kan även kontakta dem för att säkerställa att fakturan är korrekt. Företaget köper därefter fakturorna och betalar in pengarna på ditt företagskonto.

Nackdelar med att sälja faktura

Givetvis finns det nackdelar med att sälja fakturor. Den främsta nackdelen är att det kostar ditt företag pengar. Företaget som köper din faktura betalar inte hela värdet av din faktura utan tar ofta ut en avgift om 3 – 6% vilket sänker marginalen som finns på den aktuella fakturan.

Det är också viktigt att välja företag att sälja fakturan till med omsorg för hamnar fakturan hos fel företag kan det skada kundrelationen mellan dig och din kund. Detta då företaget som köper din faktura även har rätt att driva in pengarna och om detta inte görs på ett korrekt sätt så väljer kanske inte kunden att anlita ditt företag igen.

Behöver ditt företag öka sin likviditet eller vill få pengar för er fakturerade produkter och tjänster redan idag, sälj din faktura och pengarna finns oftast på företagskontot inom 24 timmar!

Lämna en kommentar