Factoring

Begreppet Factoring används för den typ av belåning av fakturor (dvs. fakturaköp) som sker systematiskt och löpande. Till skillnad från enstaka fakturaköp så sker factoring fortlöpande och är en integrerad del av din eller någon annans affärsverksamhet. Det finns både fördelar såväl som nackdelar med att använda sig av factoring i sin verksamhet.

Så fungerar factoring

Factoring innebär att ett företag belånar eller säljer sina fakturor, normalt till ett särskilt företag som specialiserat sig på att kräva in betalning för just fakturor. Ett företag kan välja att sälja sina kundfakturor för att slippa kostnaden och administrationen för hanteringen av dessa. Detta fungerar då som en en form av av outsourcing, och/eller för att tillfälligt förbättra sin likviditet genom att inte binda upp kapital i långfristiga kundfodringar. En annan anledning kan vara att man på detta sätt också minskar företagets kreditrisker genom att låta någon annan köpa faturorna och ta därmed också ta kreditrisken för den aktuella kunden.

Factoring är en helhetslösning som innebär att man som företagare löpande belånar hela sin kundreskontra. Företaget får i regel vid var tid en kredit som motsvarar 70-90% av den utestående kundreskontra. Normalt sett får man betalt redan dagen efter fakturadagen. Det innebär att man slipper vänta på att kunderna ska betala, något som i snitt tar 45 dagar. Istället för att ha pengar bundna i kundfakturor omvandlas tillgången till kontanta medel som företaget istället kan använda för att
utveckla sin verksamhet. Förutom själva krediten innebär fakturabelåning också att företaget slipper kundreskontrahanteringen. Man spar därigenom tid och kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Bolag som erbjuder factoring tillhandahåller i regel färdiga filformat för de vanligast förekommande faktureringsprogrammen vilket innebär att man enkelt kan skicka en fil till bolaget med fakturauppgifterna.
Alternativt kan man registrera fakturauppgifterna via en onlinetjänst över Internet. Factoring-bolaget skriver därefter ut fakturorna, kuverterar och postar dem till era kunder. Fakturan som skickas brukar innehåll både företagets och factoringbolagets kontaktupppgifter samt er företagslogotyp. Normalt brukar det också framgå på fakturan att den är överlåten till factoringbolag och att den ska betalas till dem via bank- eller plusgiro.

Dagen efter att factoringbolaget har mottagit fakturauppgifterna betalas normalt ut 70-90% av fakturabeloppet ut med avdrag för factoringbolagets avgifter. Facoringbolaget registrerar sedan inbetalningar, skickar betalningspåminnelser, räntefakturerar och vidtar vid behov även inkassoåtgärder.

Företagets kunder kan få en ökad service då de ringer och har frågor om
inbetalningar eller vill ha fakturakopior, eftersom factoringbolaget är specialiserat på just betalningshantering och i regel alltid har personal på plats, oavsett semestertider eller sjukfrånvaro. Kunders frågor om produkter och leveranser hanteras dock som vanligt av företaget.

Factoring är en helhetslösning som innebär att ni löpande belånar hela er kundreskontra.

Ni får vid var tid en kredit som motsvarar 70- 90% av er utestående kundreskontra. I princip innebär detta att ni får betalt dagen efter fakturadagen, vilket innebär att ni slipper vänta på att kunderna ska betala – i snitt efter 40 dagar.

Istället för att ha pengar bundna i kundfakturor omvandlar ni tillgången till kontanta medel som ni istället kan använda för att utveckla verksamheten. Förutom själva krediten innebär factoring att ni slipper kundreskontrahantering och spar därigenom tid och kan fokusera på kärnverksamheten.
Vanligtvis fakturerar du själv dina kunder, precis som du alltid har gjort. På fakturan lägger du till en rad information om att betalning ska ske till ett finansinstitut istället för till dig. Kunden betalar direkt till institutet, som betalar dig. För kunderna är det alltså en ganska liten skillnad, och processen för dig blir inte heller mer komplicerad faktureringsmässigt. När du fakturerat dina kunder meddelar du institutet via en rapport (eller ett urdrag ur dina register) vilka betalningar som förväntas. Institutet betalar dig vanligtvis större delen av fakturerat belopp omgående och eventuellt ett restbelopp senare.

Fördelar med factoring

Den absolut största fördelen med factoring är att du omedelbart förbättrar likviditeten och minskar dina risker. I vanliga fall har kunden en betalningsfrist på 20-30 dagar och oavsett om man sätter en kortare frist kan man inte kräva avgifter eller ränta förrän efter 30 dagar. Att kräva in betalningar som saknas är också enormt tidskrävande. Med factoring har du pengarna inom loppet av ett eller några dygn och om en betalning uteblir behöver du inte ens bekymra dig om det.

Betaltiden för en faktura är i snitt 45 dagar. Belåna dina fakturor så får du pengar i tid.
Fördelar med factoring
Snabb och enkel finansiering
Outsourca kundreskontran – och era kunder betalar
snabbare
Ni kan fokusera på kärnverksamheten
Ökad service för era kunder
Full kontroll och insyn via onlinetjänst

Nackdelar med factoring

Factoring är ofta lätt att integrera i digitala system, men om man tillhör den lilla grupp som bokför på klassiskt vis – med papper, pärmar och miniräknare – kan det vara mycket svårare eller rentav omöjligt. Dessutom är det ingen välgörenhet, givetvis – factoring bolaget tar också sin beskärda del av kakan. Hur mycket det kostar varierar, men merparten är för det mesta rörliga avgifter. Har man väldigt få fakturor varje månad eller mycket små summor är det därmed inte särskilt effektivt att nyttja factoring. Hanterar man många fakturor kan det dock vara mycket mer tidseffektivt att välja factoring.

Generellt sett är det en avvägning mellan att spara tid eller pengar. Att själv hantera fakturor, inkassoskrav med mera innebär att man får ut mer per faktura jämfört med att använda factoring. Men ofta kan man spara mycket tid, och tid är också pengar. För småföretagare kan det rentav vara värt mer än pengar eftersom tid alltid är en bristvara.

Lämna en kommentar