Köpa faktura

Du som företagare har säkert vid ett eller annat tillfälle hört något av uttrycken köpa faktura eller sälja faktura. På senare år har flera finansinstitut växt fram vid sidan om de traditionella bankerna, vilket har öppnat upp för nya möjligheter för företagare. En sådan möjlighet är att helt enkelt sälja sina fakturor till ett finansinstitut som då köper fakturorna. Om det låter enkelt så beror det sannolikt på att det faktiskt är ganska enkelt. Nedan förklarar vi hur det går till och vad som är fördelar respektive nackdelar med detta.

Så fungerar det

Köp av fakturor kan ske på flera olika sätt, där två olika varianter är framstående. Begreppen varierar lite beroende på vem som använder dem, och den företagsekonomiska termen på båda varianter är egentligen fakturabelåning. Vi skiljer dock för enkelhets skull på begreppen och får då två sorters fakturabelåning – fortlöpande factoring och enstaka fakturaköp.

Factoring i den här bemärkelsen betyder att alla fakturor du skickar ut märks med betalningsuppgifter till ett finansinstitut. Kunden betalar alltså direkt till finansinstitutet som i sin tur betalar Ditt företag – men trots den ordningsföljden kan du ändå få betalt i förhand.

För enstaka fakturaköp gäller lite andra principer, och här är det inte sällan inkassobolag och dylikt som agerar finansinstitut. Vad vi menar med enstaka fakturaköp är att Du i efterhand (alltså efter att en faktura blivit skickad) säljer fakturan. Finansinstitutet tar då över risken och sköter indrivningen.

Fördelar och nackdelar

Fördelarna med factoring är ganska stora, eftersom du eliminerar en stor del av både administration och risk när du anlitar ett finansinstitut. Det enda du egentligen behöver göra är att fokusera på det du gör bäst – vad det än är. Det kostar lite mer per faktura än att göra jobbet själv, vilket är nackdelen, men å andra sidan sparar Du också in massor av tid. Tid är som bekant inte gratis, och särskilt inte för småföretag där det alltid är en bristvara.

Vad gäller enstaka fakturaköp kan nackdelarna vara fler, främst genom lite sämre villkor och högre kostnader. Här blir processen förstås lite mer omständlig och risken är högre för finansinstitutet. Det leder i sin tur till att du måste betala lite mer för att sälja dina fakturor, men kan likväl vara ett bra val i vissa fall. Om Ditt företag exempelvis har bristande likviditet just nu, och du har utestående fakturor som Du inte kan vänta på ska betalas, så kan ett fakturaköp vara en smart idé.

Planering och förutseende är nyckelorden i det ovanstående. Läs gärna lite mer om de olika varianterna och när du har bestämt dig för vad som passar, klicka helt enkelt vidare via våra länkar.

Lämna en kommentar