Fakturaköp

Fakturaköp är ett bra sätt att få betalt på så snabbt som möjligt. Som företag kan man låta sälja sina fakturor till ett företag som erbjuder fakturaköp (oftast ett factoringbolag). Detta gör att företaget istället för att vänta hela kredittiden ut på sina fakturor kan få betalt inom 24 timmar genom fakturaköp.
Factoring bolagen tar ut en avgift för varje fakturaköp som görs, detta brukar ligga någonstans mellan 2-6 % av fakturas värde.Avgiften varierar mellan de olika factoringbolagen, men variationen beror också i många fall på vilken avgift man lyckats sig förhandla fram till.

Vid fakturaköp finns det flera fördelar, här är några:

Ökad likviditet – När man sålt något på faktura ska man sedan vänta på pengarna, i många fall ända upp till 45 dagar. Men med fakturaköp får man oftast betalt på en gång, de flesta factoringbolag betalar ut inom 24 timmar. Företaget får alltså snabbare tillgång till pengarna vilket leder till ökad likviditet.
Mindre kreditrisker – Företagen som erbjuder fakturaköp tar över hela processen med att driva in pengarna om kunden skulle vägra eller inte ha möjlighet att betala fakturan. Detta kan bli en dyr process för ett litet företag, då inkassobolag etc. ska anlitas. Men denna process tar fakturaköp-företaget över och man behöver inte oroa sig att inte få betalt när fakturan redan är såld.
Minskad administration – När fakturan är såld till ett factoring-företag så slipper man fakturaadministrationen och kan istället ägna sig åt kärnverksamheten.
Processen för fakturaköp ser oftast ut så här:

Först säljer företaget någon vara / tjänst på faktura.
Sen kontaktar företaget ett factoring bolag.
Factoring företaget gör sedan en kreditkoll på företagets kunder.
Sen får man reda på vilka fakturor som godkänts och vilka som det kan göras fakturaköp på.
Factoringbolaget betalar sedan ut pengarna (fakturabeloppet-avgifterna) till företagets konto, vilket oftast sker inom 24 timmar.
Finns det några nackdelar?

Den uppenbara nackdelen är att företag som erbjuder fakturaköp faktiskt tar betalt och det är en procentuell andel av fakturan. Detta gör att om man tänkt att ett factoringbolag ska göra ett fakturaköp på företagets fakturor så måste man även räkna in deras avgifter i sina kalkyler. En annan nackdel kan vara att det är factoringbolaget som driver in eventuella obetalda fakturor. Företaget som gjort fakturaköpet gör allt som står i sin makt för att driva in pengarna och det skulle i värsta fall kunna skada kundrelationen mellan företag och kund.

För den som funderar på att börja använda ett factoringföretag för fakturaköp bör göra en kalkyl där man kollar hur mycket man lägger på administrativa kostnader för fakturahanteringen. Man ska också se till kostnader så som avgifter till inkassoföretag osv. Sen bör man också se hur stor skillnad det blir för verksamhetens likviditetsbehov, kanske företaget till och med slipper utnyttja sin checkkredit. Innan man anlitar ett factoringbolag för fakturaköp bör man alltså ställa dessa faktorer mot de negativa.

Lämna en kommentar